Tụ 0805 102 1nF

2.000

Mã: MCU000770 Danh mục: Từ khóa: