Showing 11–20 of 23 results

Vi Điều Khiển

ATMEGA8A-PU DIP28

27.000

Vi Điều Khiển

ATTINY13A-PU DIP8

18.000

Vi Điều Khiển

ATTINY13A-SU SOP8

15.000

Vi Điều Khiển

PIC16F877A-I/P DIP40

64.000

Vi Điều Khiển

PIC16F877A-I/PT TQFP44

60.000

Vi Điều Khiển

PIC16F887-I/P DIP40

39.000

Vi Điều Khiển

PIC18F2550-I/SO SOP28

97.000

Vi Điều Khiển

PIC18F4550-I/P DIP40

119.000

Vi Điều Khiển

STC15F2K60S2 SMD

30.000

Vi Điều Khiển

STC89C52RC DIP 40

20.000