Hiển thị một kết quả duy nhất

Linh Kiện Gia Dụng

2SA1013 PNP

1.000
120.000
40.000

Linh Kiện Gia Dụng

BTA40-600B RD-91 TRIAC 40A 600V

31.000

Linh Kiện Gia Dụng

BTA40-700B RD-91 TRIAC 40A 700V

31.000

Linh Kiện Gia Dụng

BTA40-800B RD-91 TRIAC 40A 800V

31.000

Linh Kiện Gia Dụng

BTA41 1200 Triac 40A 1200V

17.000

Linh Kiện Gia Dụng

Dimmer AC220V 4000W DR40

95.000